آینده را با ما تجربه کنید

مدیر محصول (MRI, CT Scan or sonography)

تهران دپارتمان تصویربرداری

تکنسین فنی الکترونیک

تهران واحد خدمات پس از فروش

کارشناس امور مناقصات و قراردادها

تهران واحد اداری

کارشناس فروش واحد گوارش

تهران واحد گوارش